Cilj predmeta Uvod u formalne metode je upoznavanje studenata s osnovnim metodama simboličke logike u primjeni na razvoj programske podrške, kako klasične, tako i suvremene.