Cilj predmeta je ujednačavanje, sistematizacija i unapređenje temeljnih informatičkih znanja i koncepata. U okviru predmeta studenti će razumjeti svrhu, primjenu i funkciju informacijskog sustava u poslovnom okruženju. Također će razumjeti elemente i način rada računalnog sustava, ulogu programske potpore, te njegovu povezanost s informacijskim sustavom. Studenti će se upoznati s građom i načinom rada suvremenih računalnih sustava temeljenih na procesorima CISC i RISC, te će usvojiti principe rada osnovnih funkcijskih komponenti računala temeljem čega će moći procijeniti performanse računala i utjecaj na izvršavanje korisničkih programa. Studenti će se upoznati sa strojnim jezikom i izradit će jednostavne programe u odabranim simulatorima računala.