Cilj kolegija jest upoznati se s temeljnim idejama, trendovima,

područjima i metodama ove discipline kojom se postiže veći učinak

primjene informatike.

Nadalje, cilj je i ukazati na potrebu primjene ove discipline u praksi

i njen značaj za svaki poslovni sustav te naučiti prepoznati

probleme ovog tipa i ovladati metodama njihovog rješavanja.