U okviru kolegija Primjenjene metode istraživanja u društvenim znanostima steći ćete znanja i vještine potrebne za provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja u društvenim znanostima. Upoznat ćete se s ulogom znanosti u društvu, kao i strukturom i klasifikacijom znanosti i znanstvenih metoda. Organizacija znanstvene djelatnosti u svakoj je zemlji podređena važećoj znanstvenoj i tehnološkoj politici, a uređuje se propisima koji određuju i institucionalnu organizaciju i način financiranja znanstvenog rada. Analizirat ćete i proces znanstvenog istraživanja, a posebnu pozornost obratit ćemo pretraživanju, prikupljanju i analizi literaturnih i drugih izvora, te izradi znanstvenog ili stručnog rada.