Cilj kolegija:
Postizanje kompetentnosti u učinkovitoj integraciji informacijskih tehnologija, organizacije i izvršenja proizvodnje te plansko - upravljačkih procesa koji su svojstveni svakom proizvodnom poduzeću.

Ovaj kolegij nosi 5 ECTS boda.

Preduvjet: odslušan kolegij.