Predviđanje određenih zbivanja omogućava smanjenje nesigurnosti i neizvjesnosti u donošenju poslovnih odluka. U suvremenom poslovnom okruženju poduzetnicima su dostupni brojni izvori kvalitativnih i kvantitativnih podataka o vlastitom poslovanju, odnosima s kupcima i dobavljačima, kao i o tržištu. Statistička analiza podataka omogućava poduzetnicima dobivanje nužnih informacija, koje će omogućiti kvalitetno prepoznavanje i definiranje problema te donošenje odgovarajućih poslovnih odluka za njihovo rješavanje. Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u ključne pojmove, metode, postupke i alate za statističku analizu podataka. Kolegij će omogućiti studentima potrebna statistička znanja i vještine za rad na poslovima istraživanja tržišta, statističke kontrole kvalitete, praćenja uspješnosti poslovanja, kao i upoznavanje i praktičnu upotrebu statističkih metoda u provedbi istraživanja te analizi i interpretaciji rezultata. Dobivena će se znanja moći iskoristiti kod izrade završnih radova, te magistarskih i doktorskih disertacija.