Na kolegiju IS malih i srednjih poduzeća studenti se upoznaju s temeljnim poslovnim procesima u proizvodnim poduzećima te drugim profitnim i
neprofitnim organizacijama. Organizacija se prikazuje kao sustav te se objašnjava uloga suvremenih informacijskih i
komunikacijskih tehnologija u upravljanju tim sustavom.