Upoznati studente s temeljnim poslovnim procesima u proizvodnim poduzećima te drugim profitnim i neprofitnim organizacijama. Predočiti poduzeće kao sustav i objasniti ulogu suvremenih informacijskih i
komunikacijskih tehnologija u njegovom upravljanju. Sistematizirati procese u kataloške grupe. Detaljno izučiti poslovnu logiku i algoritme funkcioniranja tipičnih poslovnih procesa. Uvesti studente u metode i
tehnike modeliranja poslovnih procesa.