Ovaj kolegij obrađuje osnovne metode izgradnje algoritama. Metode koje omogućuju sustavni pristup izgradnji algoritama i time daju teorijsku osnovu koja omogućuje lakše snalaženje pri rješavanju novog problema s kojim se student susreće u preksi. Osim toga, daju se algoritmi za značajne probleme teorije algoritama i na taj način studentima daje modele izgradnje algoritama, koji omogućuju ne samo korištenje gotovih algoritama danih tijekom nastave, već i, primjenom metode analogije, izgradnju sličnih algoritama za druge probleme.

Algoritmi su možda i najinventivnije područje informatike, koje se bavi načinima rješavanja novih problema sa kojima se svatko susreće tijekom rada. Stoga je predmet koncipiran tako da studenate uči, a i od njih traži samostalno istraživanje i snalaženje u nepoznatim programskim situacijama.