Cilj ovog kolegija je da upozna studente s tehnologijom relacijskih baza podataka. Studenti će na kraju kolegija moći razumjeti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturalna, operativna i integritetna komponenta). Također, trebaju moći ostvariti i upravljati (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka.