Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima financijske matematike neophodnim za razumijevanje i razvoj modela potrebnih za financijski menadžment i poslovne proračune. U okviru predmeta studenti će ovladati metodama proračuna kredita i amortizacije te metodama procjene opravdanosti ulaganja.

Predmet nosi 5 ECTS boda.