Cilj kolegija:

1. Upoznati studente s različitim tehnikama podatkovnih komunikacija, mrežama za prijenos i uslugama prijenosa podataka.
2. Dati studentima teorijsko i praktično znanje za oblikovanje različitih tipova lokalnih mreža.
3. Upoznati studente s ISO-OSI sedam slojnim modelom i Internet modelom te odgovarajućim specifičnim komunikacijskim protokolima, posebno se koncentrirajući na niže slojeve ISO-OSI modela.