Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljnim klasama struktura podataka, nekim važnim klasama algoritama, te s nekim priručnim mjerama složenosti algoritama ilustriranim na primjerima složenosti Euklidovog algoritma za računanje najveće zajedničke mjere dvaju (prirodnih) brojeva i statističkoj složenosti algoritma M. U okviru vježbi studenti će u programskom jeziku C++ implementirati obrađene strukture podataka i algoritme.