Cilj kolegija je pružiti detaljni pregled područja informatičkih usluga i priprema studenata na profesionalno pružanje usluga u uslužnoj organizaciji, uključujući upravljanje uslugama.