Cilj kolegija je da osposobi studente za razumijevanje teorije, prakse, alata i tehnika upravljanja znanjem i da pomogne studentima u ostvarenju uspješne karijere u profitnim i neprofitnim organizacijama. Osim toga, studenti će naučiti odrediti infrastrukturne zahtjeve za upravljanje intelektualnim kapitalom u organizacijama.