Osnovni cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama modeliranja i prikaza znanja domene te automatskim rezoniranjem kao temeljnim područjima umjetne inteligencije, Studenti će steći znanja iz teorije automata i propozicijske i predikatne logike te će ta znanja praktično primijeniti za modeliranje i rješavanje problema u različitim domenama iz poslovanja. Također će naučiti ulogu formalizama za modeliranje znanja u cjelokupnom procesu razvoja informacijskih i inteligentnih sustava.