Uspješne organizacije sve više koriste poslovnu analitiku u svom poslovanju kako bi identificirale nove tržišne mogućnosti, poboljšale poslovanje, usluge i proizvode te time postale konkurentnije na tržištu. Poslovni analitičari su zaduženi da iz „sirovih“ podataka crpe informacije i daju smjernice koje pomažu pri donošenju ispravnih poslovnih odluka, postizanju ciljeva, te ispunjenju misije i vizije organizacije. Stoga oni značajno utječu na politike, poslovne odluke i marketinške strategije organizacije. Cilj je ovog predmeta upoznavanje studenata s osnovama poslovne analitike te primjenom deskriptivne, prediktivne i preskriptivne poslovne analitike u donošenju poslovnih odluka.