Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

  • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
  • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
  • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
  • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka