Cilj kolegija Elektroničko poslovanje je upoznavanje studenata s pristupom elektroničkom i mobilnom poslovanju na provedbenoj, upravljačkoj i strateškoj razini.