Cilj ovog kolegija je da studente upozna s metodama oblikovanja baza podataka. Sadržaj kolegija je
fokusiran na oblikovanje relacijskih baza podataka, jer je tehnologija relacijskih baza podataka, kao danas
dominantna komercijalna tehnologija, temelj za razvoj: relacijsko/objektnih sustava, sustava za
upravljanje temporalnim bazama podataka i bazama znanja, te skladišta podataka. Na kraju sadržaja ovog
kolegija, studenti trebaju moći konceptualno modelirati aplikacijsku domenu, a zatim primjenom metoda
logičkog i fizičkog oblikovanja baza podataka trebaju moći oblikovati korektnu i kvalitetnu shemu
relacijske baze podataka. Kako studenti obično imaju (ne malih) problema u formalizaciji problemskih
domena, drugi, ne manje važan, cilj kolegija je da studente upozna s elementima formalnog jezika za
baze podataka. Time će studenti moći potpunije razumjeti probleme baza podataka i steći potrebno znaje
za višu razinu obrazovanja na smjerovima gdje tehnologija baza podataka igra važnu ili centralnu ulogu.